Usterki · Przegrzanie silnika windy

zbiornik olejowyZdarzają się usterki, których skutkiem jest przegrzanie się silnika windy (czasami nawet spalenie) i stopienie się zbiornika hydraulicznego wykonanego z tworzywa sztucznego. W takim przypadku nie unikniemy wymiany zbiornika na nowy a to - zwykle - jest koszt przynajmniej kilkuset złotych.

Bezpośrednią przyczyną stopienia się zbiornika jest przegrzanie silnika, do którego dochodzi na skutek zbyt długiego czasu pracy. Większość silników (choć nie wszystkie) jest fabrycznie wyposażona w wyłącznik termiczny zabezpieczający przed przegrzaniem. Sposób podłączenia termowyłącznika podany jest TU. Jednak termowyłącznik nie we wszystkich przypadkach rozwiązuje problem. Chroni on w sytuacji, gdy operator obsługuje windę a pozostałe elementy działają prawidłowo. Jeżeli w trakcie pracy silnik działa zbyt długo i się nagrzeje to w takiej sytuacji, powinien zadziałać termowyłącznik i wymusić odłączenie prądu. Jednak w sytuacji, gdy cewka rozruchowa (stycznik) ulegnie uszkodzeniu a styki zewrą na stałe, termowyłącznik nie zadziała a prąd będzie płynął dalej. Dlatego najpewniejszym zabezpieczeniem przed awarią mogącą narazić nas na poważne koszty jest zastosowanie odłącznika prądu - tzw. „hebla”.