Porady różne · Gdzie znaleźć informacje o windzie załadowczej?

tabliczka windyBardzo często, aby ustalić jakie części zamienne są potrzebne, konieczne są dokładne informacje o urządzeniu. Przede wszystkim są to: - model windy - numer fabryczny - rok budowy Czasami dodatkowo udźwig i wysokość platformy. W przypadku elementów platform, często potrzebna jest informacja, czy platforma jest stalowa czy aluminiowa? Tego rodzaju dane znajdują się na tabliczkach (naklejkach) znamionowych urządzeń i - jeśli winda jest już zarejestrowana w Urzędzie Dozoru Technicznego - powinny znajdować się w książce urządzenia, wydawanej przez UDT. W zależności od producenta windy, a czasami od roku budowy, tabliczki umieszczane są na zewnętrznej stronie platformy bądź na głównej belce nośnej. W przypadku wind Dhollandia, tabliczka może się także znajdować na panelu skrzynki sterowniczej.