Elektryczne · Rodzaje połączeń wirnika w silnikach otwartych

Zdarza się, że silnik windy nie ma żadnych oznaczeń na korpusie (naklejek producenta itp.) i trzeba go dobrać po samej budowie. W silnikach tzw. otwartych, to znaczy takich gdzie nie ma flanszy zamykającej korpus silnika, występują w windach trzy rodzaje połączeń na wirnikach. Różnice polegają na innym położeniu wirnika w stosunku do znajdującego się na nim łożyska. Na załączonych rysunkach pokazane są różnice:

  Wirnik jest wyrównany w stosunku do łożyska
  Wirnik jest cofnięty ok. 2 mm w stosunku do łożyska
  Wirnik jest wysunięty ok. 2 mm w stosunku do łożyska